İletişim

Osmanağa Mahallesi
Reşit Efendi Sokak, No:16/5
Kadıköy-İstanbul

Tel: +90 216 208 99 14

E-posta: irene@irenekitap.com